Úvodní stránka Pobočky Odkazy Kontakty Napište nám

Spolupráce a podpora


S vaší podporou je Občanská komise za lidská práva schopna odhalovat psychiatrické zločiny a zneužívání a pomáhat při ochraně dětí před označováním podvodnými psychiatrickými diagnó- zami a škodlivou psychiatrickou léčbou".

Miliony dětí (v mezinárodním měřítku) jsou stále označovány jako duševně nemocné" a přede- pisují se jim stimulancia podobná kokainu ovlivňující myšlení a chování, andtidepresiva a další psychiatrické preparáty. Díky doposud získané podpoře mohla Občanská komise za lidská prá- va účinkovat u mnoha veřejných slyšení týkajících se psychiatrického označování a drogování dětí, a tím vzdělávat rodiče a zákonodárce o současném stavu.

Zdaleka se však nejedná pouze o poškozování dětí. Stopy po zneužití psychiatrie jsou v naší společnosti patrné u všech věkových skupin.

Díky spolupráci s odborníky z oblastí práva a zdravotnictví, případně díky spolupráci s pracovní- ky dalších neziskových oraganizací a též díky vašim příspěvkům se dá situace změnit.


Občanská komise za lidská práva


Svou podporu můžete vyjádřit finančním darem na účet číslo 111 82 95 24/0300. Pokud vyplníte následující formulář, bude vám po obdržení částky zaslána darovací smlouva.

Chcete-li spolupracovat na projektech, jejichž cílem je odstranění psychiatrického zneužívání z naší společnosti, napište nám.

 
 
Firma (nepovinné):
Jméno a příjmení / odpovědný zástupce:
RČ / IČO:
Bydliště / sídlo:
E-mailová adresa:
Komentář:
 
TOPlist